Angajament față de clienți pentru protecția datelor și confidențialitate
Protejarea datelor cu caracter personal și confidențialitatea dumneavoastră au o importanță deosebită pentru Mara&Tom.
Website-ul maraandtom.ro este parte din compania VILLAGE RECORDER SRL.

Principii
maraandtom.ro își manifestă angajamentul față de confidențialitate și protecția datelor prin adoptarea următoarelor principii.
maraandtom.ro folosește datele cu caracter personal în mod legal, corect și transparent.
maraandtom.ro nu colectează mai multe date cu caracter personal decât este necesar și numai pentru un scop legitim.
maraandtom.ro nu păstrează mai multe date decât este necesar sau pentru o perioadă mai lungă decât este necesar.
maraandtom.ro protejează datele cu caracter personal prin măsuri de securitate adecvate.

Despre această Politică de confidențialitate
Această Politică de confidențialitate intenționează să stabilească o comunicare clară, concisă și transparentă privind colectarea, utilizarea, prelucrarea, stocarea etc. datelor cu caracter personal referitoare la clienții maraandtom.ro. 

În sensul prezentei Politici de confidențialitate, „client al maraandtom.ro” înseamnă fostul, actualul și potențialul client sau utilizator al unui produs sau serviciu oferit de VILLAGE RECORDER SRL, vizitatorii unuia dintre site-ul maraandtom.ro, membru al unui program de loialitate, al unei comunități sau membru al unui program de loialitate sau comunități.

Cine este responsabil de prelucrarea datelor cu caracter personal?
Compania românească, VILLAGE RECORDER SRL este principalul responsabil de prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul prezentei Politici de confidențialitate. În anumite circumstanțe, responsabilitatea pentru protecția datelor și confidențialitate este partajată cu una sau mai multe alte persoane juridice, fie că este un afiliat al VILLAGE RECORDER SRL, fie că este o terță parte. 

În cadrul fiecărei secțiuni specifice din această Politică de confidențialitate veți fi informat despre cine este responsabil de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, alocarea responsabilităților și modalitățile de executare a drepturilor.   

Identitatea operatorului (operatorilor) maraandtom.ro:
SC VILLAGE RECORDER SRL

CUI: 37965086 

J40/12401/2017

Adresă: Soseaua Mihai Bravu, nr 67-73, bl C18, Sc C, CAM 2, Et. 4, Ap. 115, Bucuresti, Sector 2

Cont bancar: RO50INGB0000999910773219 deschis la ING Bank Bucuresti Centrala

Administrator: Iulia Mizgan

Operatorul (operatorii) VILLAGE RECORDER SRL de mai sus sunt menționați în această Politică de confidențialitate în mod individual sau colectiv drept „maraandtom.ro”, „noi” sau „nouă”. 

Care este temeiul legal pentru prelucrare?
Datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate în Spațiul Economic European (EU/SEE), dar pot fi, de asemenea, transferate și prelucrate într-o țară din afara SEE. Orice transfer de acest fel al datelor dumneavoastră cu caracter personal se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare și fără a vă submina drepturile legale.

Care sunt drepturile dumneavoastră?
Dreptul la acces: 
Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Ne puteti contacta la adresa de email support@maraandtom.ro care vă va furniza datele cu caracter personal prin e-mail.

Dreptul la portabilitate: 
Ori de câte ori maraandtom.ro vă prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate în baza acordului dumneavoastră sau în baza unui acord, aveți dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră într-un format structurat folosit în mod frecvent și prelucrabile automat către dumneavoastră sau către o altă parte. Aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ați trimis.

Dreptul la rectificare: 
Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete. Dacă aveți un cont pe maraandtom.ro puteți să vă editați datele cu caracter personal din contul dumneavoastră.

Dreptul la ștergerea datelor:
Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate de maraandtom.ro, cu excepția următoarelor situații:

* aveți o solicitare nerezolvată la Suport Clienți;
* aveți o comandă deschisă care nu a fost încă expediată sau a fost parțial expediată;
* aveți o datorie neplătită la maraandtom.ro, indiferent de metoda de plată;
* dacă există bănuiala sau ați folosit serviciile noastre în mod abuziv în ultimii patru ani;
* datoria pe care o aveți la maraandtom.ro a fost vândută unei terțe părți în ultimii trei ani sau în ultimul an pentru clienții decedați;
* cererea dumneavoastră de acordare de credit a fost respinsă în ultimele trei luni;
* dacă ați efectuat o achiziție, vă vom păstra datele cu caracter personal în legătură cu tranzacția dumneavoastră conform legislației de contabilitate.

Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim: 

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal bazate pe interesul legitim. maraandtom.ro nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.

Dreptul la restricționarea prelucrării:

Aveți dreptul să solicitați ca maraandtom.ro să restricționeze procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

* dacă vă opuneți prelucrării în baza interesului legitim în maraandtom.ro, maraandtom.ro va restricționa orice prelucrare a acestor date până la confirmarea interesului legitim.
* dacă afirmați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incorecte, maraandtom.ro trebuie să restricționeze orice prelucrare a acestor date până la verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal.
* dacă prelucrarea este ilegală, puteți să vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și să solicitați restricționarea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
* dacă maraandtom.ro nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță.

Cum vă exercitați drepturile?
Acordăm o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal și, prin urmare, avem personal dedicat serviciilor de asistență pentru clienți care vă gestionează solicitările în legătură cu drepturile dumneavoastră menționate mai sus. Personalul nostru vă stă la dispoziție întotdeauna la adresa support@maraandtom.ro

Dacă aveți un cont maraandtom.ro, vă puteți exercita dreptul de acces, portabilitate și rectificare în paginile contului dumneavoastră, de unde vă puteți șterge și contul.

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere: 
Dacă aveți reclamații cu privire la modul în care VILLAGE RECORDER SRL vă prelucrează și vă protejează datele cu caracter personal și confidențialitatea, aveți dreptul, în orice moment, să depuneți o reclamație la Autoritatea Romana pentru Protecția Datelor sau la orice altă autoritate de supraveghere competentă din țara de reședință.

Actualizări ale Politicii de confidențialitate:
S-ar putea să fie nevoie să ne actualizăm Politica de confidențialitate. Cea mai recentă versiune a Politicii de confidențialitate este disponibilă în permanență pe site-ul nostru. Vom comunica orice schimbări semnificative ale Politicii de confidențialitate.